AdProLine® Frostbeskytter er et frostbeskyttende middel for trykk-luftsystemer, vannlåser, avløpsystemer osv. Kan også brukes som rengørings- og lsemiddel. Det ska/kan ikke være fortynnet med vann.

Fare
Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.


Art.nr: kje640001
89,-

Telefon

380 90 200

Kontakt oss

ordre@kemtek.no

Alle priser eks. mva.