AdBlue


Vennligst velg

Kontakt oss

ordre@kemtek.no

Telefon

380 90 200

For katalysatorer på kjøretøy med SCR-teknikk, klar til bruk. 

Brukes kun på dieseldrevne kjøretøy med SCR katalysator-teknologi og i samsvar med produsenten, av kjøretøyet, sine spesifikasjoner. 

 

Produkt instruksjoner:

Beskyttes mot direkte sollys. Lagres mellom -5 til +20 grader. Unngå forurensing ved påfylling. Produktet må ikke blandes med andre væsker. Produktet er holdbart i 1 år fra produksjonsdato. Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr.