Marineglykol 4L


Art.nr: kje343300
274,-

Kontakt oss

ordre@kemtek.no

Telefon

380 90 200

AdTechLine® Marineglykol for vinterkonservering som gir frysebeskyttelse samtidig som den gir en utmerket beskyttelse mot korrosjon. Fungerer like bra til sjøvann- og ferskvannkjølte innendørsmotorer som til utendørsmotorer, følg bruksanvisningen i instruksjonsboken til motortypen din. Propylenglykol er biologisk nedbrytbart, har lav giftighet for vannorganismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Ta alltid hensyn til naturen, den glykolen som blir igjen leverer du til en miljøstasjon.

Egenskaper
AdProLine® Marineglykol er basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitriter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er, sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut ifra miljø og helse synpunkter. AdPro- Line® Marineglykol er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for akvatiske organismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Som ved all håndtering av de fleste kjemikalier, bør man alltid være forsiktig, da større eller gjentagende små utslipp kan ha en negativ påvirkning på det ytre miljøet.